Piszą o naszej klasie uniwersyteckiej! 

 

Artykuł na portalu Onet.pl

Artykuł na portalu Wyborcza.pl

 


 

Ósmoklasisto!

Proponujemy Ci jedną z pięciu klas, które powstaną w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Klasa 1A* matematyka, fizyka, chemia język polski, język angielski, matematyka, fizyka lub chemia
Klasa 1B język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1C język angielski, biologia, chemia język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia
Klasa 1D język angielski, historia, geografia język polski, język obcy, matematyka, geografia lub historia
Klasa 1E język polski, język angielski, historia język polski, język angielski, matematyka, historia

 *Klasa uniwersytecka pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego

Jakich uczymy języków?

Język angielski rozszerzony - dwa poziomy zaawansowania w klasach: 1B, 1C, 1D, 1E

Język angielski podstawowy - dwa poziomy zaawansowania w klasie 1A

Język niemiecki podstawowy - klasa 1A, 1C, 1D - dwa poziomy zaawansowania

Język francuski podstawowy - klasa 1B i 1E - dwa poziomy zaawanasowania

 

Terminy, daty, harmonogramy, czyli jak nie przegapić rekrutacji i dostać się do Kopernika...

Termin

Działanie

15.05. – 19.06.2023 r.

godz. 15:00

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

23.06 – 10.07.2023 r.

godz. 15:00

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

od 18.07 – 25.07.2023 r.
godz. 15:00

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

26 lipca 2023 r.
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

do 31.07.2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminach wymienionych w ww. ustawie

 

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

pdf
plik pdf - 6.3 MB

Folder z informacjami o otwieranych klasach. 

pdf
plik pdf - 367 KB
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach