Ósmoklasisto!

Proponujemy Ci jedną z czterech klas, które powstaną w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Klasa 1A* język angielski, język niemiecki, matematyka język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka
Klasa 1B język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1C biologia, chemia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, biologia/chemia

Zobacz biol-chem w akcji!

 

Klasa 1D historia, geografia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, geografia/historia

*do klasy 1A możemy przyjąć tylko i wyłącznie osoby, które w szkole podstawowej uczyły się języka niemieckiego

Jakich uczymy języków?

Język angielski rozszerzony - dwa poziomy zaawansowania w każdej klasie!

Język niemiecki rozszerzony - klasa 1A - dwa poziomy zaawansowania

Język niemiecki podstawowy - klasa 1B - dwa poziomy zaawansowania

Język francuski podstawowy - klasa 1C i 1D - dwa poziomy zaawanasowania

 

 

Terminy, daty, harmonogramy, czyli jak nie przegapić rekrutacji i dostać się do Kopernika...

Termin

Działanie

17.05. – 21.06.2021 r.

godz. 15:00

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

25.06 – 14.07.2021 r.

godz. 15:00

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

od 23.07 – 30.07.2021 r.
godz. 15:00

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

02 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

do 05.08.2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminach wymienionych w ww. ustawie

 

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

pdf
plik pdf - 10.3 MB

Ulotkę z informacjami dotyczącymi rekrutacji możesz otrzymać w sekretariacie szkoły. 

pdf
plik pdf - 361.7 KB

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2021 /2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach