Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2021-03-19

Na próśbę Poardnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku przypominamy o możliwości korzystania z jej wsparcia. Więcej informacji na stronie internetowej poradni oraz załączonych plakatach.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach