IV Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

ul. 1 Maja 91A
44-206 Rybnik


NIP 642-31-47-162


Tel: 32 42 21 850
e-mail: sekretariat@ivlorybnik.pl

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach