DYREKTOR SZKOŁY

 Małgorzata Wróbel

dyrektor@ivlorybnik.pl 

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Agnieszka Pielorz

agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl 

Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty Skrót
Absalon Mariusz geografia Am
 ks. Chojnicki Adrian religia  Ad 
 Cojg Hanna historia  Cg 
Dukała Ewa  język niemiecki  Dk 
 Fajkis Krystian wychowanie fizyczne  Fa 
Gaszka - Wojaczek Wioletta  rysunek, malarstwo, plastyka  Wg 
Hadzińska - Wyrobek Aleksandra  historia, wiedza o społeczeństwie  Ah 
Hanik Jarosław   muzyka, pogadanki o muzyce Jh 
Herok Małgorzata  język angielski He 
Janicka Sylwia pedagog szkolny Jn
ks. Jarczyk Krzysztof religia Ja
Kaczmarek Magdalena język angielski Ka
Komorowska Bożena język angielski Ko
Kowalska - Wolny Aleksandra matematyka Al
Kowalczyk - Kudziarz Marek informatyka Kw
Kowalczyk - Kudziarz Michał wychowanie fizyczne Kd
Krajczok Jan język polski, język angielski Kj
Krajczok Martyna język angielski Kk
Kuczaty Renata psycholog Kt
Kulawik Mirosław matematyka Kl
Kustra - Mruzek Aneta chemia Ak
Lip Katarzyna język polski Li
Liszka Monika język niemiecki Ml
Mularczyk Barbara matematyka, fizyka Mb
Nowak Adam język francuski, przedsiębiorczość, historia No
Paprotny Mirosław język polski Pm
Paprzycka Mariola język francuski Pa
Pielorz Agnieszka bibliotekarz Ap
Romaniuk - Demonchaux Katarzyna biologia, edukacja dla bezpieczeństwa Ro
Rusinowska Joanna wychowanie fizyczne Rs
Sapota Mariusz matematyka Sp
Siwczak Katarzyna język angielski Sk
Szołtysek Małgorzata bibliotekarz Sm
Szymczyk Halina język polski Sh
Terlecka Anna język angielski At
Tokarz Renata wychowanie fizyczne Tk
Wróbel Małgorzata biologia Wr
Zysk Justyna biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie Zy
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach