Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

 

Przewodniczący: Bartosz Łyczek

Zastępca: Igor Gawłowicz

Skarbnik: Szymon Słomka

Sekretarz: Emilia Kostelnik

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Sylwia Janicka

pdf
453358

Rok szkolny 2020/2021

pdf
128604

Zatwierdzony 14 września 2012 r.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach