Global Responsibility 2019

Szkoły uczestniczące w projekcie Water is Life zapragnęły również współpracować w ramach przedmiotów humanistycznych. W ten sposób zrodził się projekt Global Responsibility, do którego została zaproszona również nasza szkoła. 

W projekcie jest wiele różnych kategorii. Jak dotąd została zorganizowana tylko jedna konferencja w 2019 r. w Barcelonie, w której wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły.

Więcej o projekcie można poczytać na poniższej stronie internetowej.

Global Responsibility 2019

Water is Life 2018

Dla grupy uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku wakacje były czasem odpoczynku, ale również bardzo wytężonej pracy.

22 lipca 2018 r. nasi uczniowie wyruszyli do Tokyo, aby reprezentować szkołę w Międzynarodowej Konferencji Water is Life 2018. To już trzecia edycja konkursu i trzecia międzynarodowa konferencja. Po sukcesie w Singapurze (2014) i konferencji w Holandii (2016), przyszedł czas na Japonię. Wśród przedstawicieli 18 państw z całego świata Grupa z Rybnickiego Kopernika prezentowała się znakomicie . Reprezentowaliśmy nie tyko naszą szkołę, nasze miasto i region ale również całą Polskę, ponieważ byliśmy jedyną polską szkołą zaproszoną na to wydarzenie. Konferencja Water is Life skupia się na podnoszeniu świadomości młodych ludzi w kwestii roli jaką pełni woda w lokalnym środowisku. Podczas pięciodniowych warsztatów oraz serii seminariów i prelekcji młodzi ludzie z całego świata zainteresowani tematami związanymi z ochroną wody szukali nowych rozwiązań, by skutecznie chronić i rozważnie wykorzystywać wodę. Podczas tegorocznej edycji projektu uczniowie IV Liceum im. Mikołaja Kopernika w Rybniku zgłębiali tajniki Zbiornika Rybnickiego – „ Zalewu”. Dzięki uprzejmości Elektrowni dostępne i zrozumiałe stały się dla nas technologiczne aspekty wykorzystania wody w procesie produkcji energii. W swojej pracy przyjrzeliśmy się również faunie i florze zbiornika. Niezapomnianym przeżyciem i nieocenionym doświadczeniem było również to, że młodzież przez tydzień mieszkała w japońskich rodzinach, a zawiązane przyjaźnie jeszcze długo będą przypominać o przeżytej „Japońskiej Przygodzie”.

Więcej informacji znajdziesz na stronie konferencji.

Logo projektu

Network of Democratic Citizenship Schools

W latach 2016 - 2018 uczestniczyliśmy w projekcie, do którego zaprosiło nas Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Projekt miał na celu stworzenie skali określającej poziom partycypacji w szkołach. 

W maju 2016 partnerzy projektu, w tym uczestnicy z naszej szkoły, brali udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym, który odbył się w portugalskiej szkole partnerskiej, Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa (AEPRO SA), w Faro (Portugalia). Partnerzy wykorzystywali rezultaty mapowania szkół i krajów, ich poprzednie doświadczenie i wiedzę zdobytą w czasie spotkania w celu opracowania skali. Ostateczny dokument został przygotowany przez zespół techniczny partnerskich organizacji pozarządowych przy wsparciu szkół, zwłaszcza portugalskiej, i przetestowany przez wszystkich partnerów podczas międzynarodowego spotkania oraz w kilku szkołach na poziomie lokalnym.

Spotkanie podsumowujące projekt miało miejsce w 2018 roku. Wypracowana skala jest obecnie używana w całej Europie i propagowana również przez European Schoolnet. 

Konkretnym efektem dla naszej szkoły jest fakt, że uczniowie mogą zadecydować o przeznaczeniu konkretnej kwoty z budżetu Rady Rodziców na cel przez nich wybrany. Głosowanie odbywa się podobnie jak przy wszystkich budżetach partycypacyjnych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu oraz na fange'u na Facebooku.

Kilka zdjęć z wyjazdów znajdziesz w galerii. 

pdf
plik pdf - 930.6 KB

Dokument końcowy w języku polskim.

Loga instytucji uczestniczących w projekcie

Water is Life 2016

25 państw, ponad 30 projektów z całego świata, 160 zagranicznych uczniów, a wśród nich jedyna drużyna z Polski – przedstawiciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku!

Grupa naszych uczniów już po raz drugi wzięła udział w międzynarodowym projekcie naukowym którego zwieńczeniem była konferencja „Water is Life” w miejscowości Vught w Holandii.

W ramach działań przeprowadzono szereg analiz, dochodzeń i poszukiwań by odpowiedzieć na pytanie „What’s up in your tap?” . Uczniowie przeprowadzili kampanię informacyjną wśród społeczności lokalnej, której celem było zwrócenie uwagi na fakt iż woda doprowadzana do naszych domów jest w pełni bezpieczna dla naszego zdrowia.

Holenderski tydzień był czasem doświadczeń naukowych i kulturowych oraz okazją do nawiązania kontaktu z młodzieżą z całego świata. 

Kopernik reprezentowali: Julia Szweda, Julia Nogły,  Ewelina Przegendza i Wiktor Gawłowicz. Opiekę merytoryczną sprawowały Panie mgr Katarzyna Romaniuk-Demonchaux i mgr Halina Glenc-Pyka. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali ten projekt, szczególnie sponsorom, dzięki którym wyjazd był możliwy. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej konferencji.

Water is Life 2014

15 państw, 32 projekty z całego świata a wśród nich przedstawiciele z Polski – IV LO im. Mikołaja Kopernika z Rybnika!
Grupa naszych uczniów wzięła udział w międzynarodowym projekcie Water is Life w ramach którego prowadziliśmy badania stanu wód rzeki Rudy. Ponieważ badania rozpoczęły się już w 2002 roku w ramach innego działającego wtedy na terenie Rybnika programu „Kaskada”, posiadamy dane ukazujące jak zmienia się – i to na plus! – stan wody Rudy.Zwieńczeniem działań był udział w konferencji naukowej „Water is Life Singapore 2014” gdzie doceniono nasze badania.  Wróciliśmy z brązowym medalem! 

Tydzień w Singapurze był czasem nowych wspaniałych doświadczeń naukowych i kulturowych oraz okazją do nawiązania kontaktu z młodzieżą z różnych zakątków świata. Mamy nadzieję, że nasz sukces jest tylko początkiem międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie naukowej.

Kopernik reprezentowały Zuzanna Błatoń oraz Elżbieta Dziubak. Opiekę merytoryczną sprawowały Panie mgr Halina Glenc-Pyka oraz mgr Katarzyna Romaniuk-Demonchaux. Dziękujemy wszystkim którzy wspierali nas w realizacji projektu.

Po raz kolejny rybniczanie udowodnili, że są wiele warci na arenie międzynarodowej!

Więcej informacji znajdziesz na Fanpage'u wydarzenia - Facebook

Zobacz film podsumowujący nasze działania!

Zapraszamy również do galerii zdjęć!

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach