Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

2021-08-10

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2021 r. – informacja dla zdających

Absolwentów, którzy przystępują do poprawkowego egzaminu maturalnego informujemy, że część pisemna egzaminu odbędzie się w naszej szkole w dniu 24 sierpnia 2021 (wtorek) o godzinie 9.00. Prosimy o przyjście do szkoły najpóźniej na godzinę 8.30. Egzamin zostanie przeprowadzony w sali nr 11 z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

10 września 2021 r. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany,e-dowód lub bankowość elektroniczną

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10 września 2021 r. od godz. 13.00.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach