Marzec Rybnickiej Edukacji 2022

2022-03-01

Informujemy, że na stronie Marzec Rybnickiej Edukacji 2022 można znaleźć informację dotyczącą rekrutacji do szkół średnich w Rybniku, w tym również Kopernika.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach