2022-07-04

Absolwentów Kopernika zapraszamy po odbiór wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 (wtorek) od godz. 12.00. Jeżeli nie możesz odebrać osobiście to proszę upoważnić kogoś do odbioru. 

Wzór upoważnienia

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach