2022-09-01

Plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły w zakładce Plan lekcji oraz w dzienniku elektronicznym (na piątek). Prosimy o zapoznanie się! Mogą ulec zmianie sale lekcyjne!

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach