2023-01-05

Rok 2023 uchwałą Senatu RP został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci patrona naszej szkoły.

W związku z powyższym rozpoczynamy obchody od wewnątrzszkolnego konkursu na plakat lub komiks wykonany dowolną techniką i w dowolnym formacie opowiadający o  Mikołaju Koperniku.

Kolejne wydarzenia w przygotowaniu! 

Mikołaj Kopernik
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach