Dzień Autorów Europejskich

2023-04-11

#ReadwithEurope

Aby promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, Komisja Europejska ogłosiła nową europejską inicjatywę - Dzień Autorów Europejskich. 27 marca 2023 dążąc do zwiększenie liczby uczniów czytających literaturę piękną, odkrywających literaturę polską i europejską, w IV Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowano Dzień Autorów Europejskich. Na spotkanie z młodzieżą zaproszono dra Jana Krajczoka - człowieka z pasją, nauczyciela literatury i filozofii a przede wszystkim autora książek o tematyce związanej ze Śląskiem. Literatura jako wstęp do dojrzałości, świadomości językowej, poszerzania wiedzy oraz narzędzie służące wzmocnieniu pozycji jednostki - ta myśl przewodnia przyświecała prelekcji dra Krajczoka. Propozycja nasza spotkała się z zainteresowaniem uczniów oraz stała się zachętą do kontynuowania tego rodzaju inicjatyw.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach