Pożegnanie maturzystów

2023-04-29

Uczniowie i nauczyciele pożegnali dziś naszych tegorocznych maturzystów. Cztery lata nauki w Koperniku za nimi! Teraz już tylko matura! Dziękowaliśmy za wiele rożnych osiągnięć oraz za wkład w społeczność naszej szkoły - nie tylko absolwentom, ale również ich rodzicom! Powodzenia na maturze! 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach