Konferencja Energy Transition - dzień 3

2023-06-28

Trzeci dzień naszej konferencji rozpoczął się wizytą w zabytkowej kopalnii Guido, która była dla uczestników wspaniałym doświadczeniem i możliwością spojrzenia z bliska na pracę górników. Następnie przejechali do Gliwic na Politechnikę Śląską, aby wziąć udział w wykładzie p. prof. Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej pt. "Biologiczne metody pozyskiwania energii", a także mieli okazję zobaczyć laboratorium wodorowe. 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach