Uroczysta inauguracja klasy uniwersyteckiej

2023-10-25

W środę 25 października tego roku, nasza szkoła przyjęła uroczyście do swojej społeczności uczniów klasy 1A (uniwersyteckiej). Wydarzenie to odbyło się pod egidą Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zaszczycili nas swoją obecnością: władze Miasta Rybnika w osobie Pana Prezydenta Wojciecha Świerkosza, Pani Rektor UŚ prof. Katarzyna Trynda, dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego prof. Sebastian Pawlus, dyrektor kierunku: Matematyka – prof. Anna Szczerba-Zubek, prof. Dariusz Kajewski z Instytutu Fizyki, dr Grażyna Łydzińska z Instytutu Matematyki, dr Marcin Łaciak – Instytut Fizyki, dr Marzena Podgórna – Instytut Chemii, gość honorowy prof. Krystian Roleder z Instytutu Fizyki oraz zaproszeni dyrektorzy szkół średnich z Rybnika Panowie: Arkadiusz Tabacki z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Marek Holona z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

Uroczystość  rozpoczęła się recitalem fortepianowym pana Jarosława Hanika, bardzo docenionym przez władze UŚ. Gości przywitała pani dyrektor Małgorzata Wróbel dziękując im za przybycie podkreśliła, jak istotnym dla szkoły jest wyróżnienie w postaci ścisłej współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Pan Prezydent Świerkosz skupił się na perspektywach, które taka współpraca daje i na czerpaniu przez miasto wiedzy od młodych, dobrze wykształconych ludzi. Z kolei Pani Rektor UŚ Prof. Katarzyna Trynda w swoim wystąpieniu uwypukliła ważność współpracy UŚ ze szkołami średnimi, z której obie strony czerpią korzyści: jedna – wiedzę, druga dobrze przygotowanych studentów.

Pani Rektor UŚ Katarzyna Trynda wraz z Panem Prezydentem Wojciechem Świerkoszem dokonali uroczystej immatrykulacji uczniów klasy 1 A. Wręczono im birety oraz upominek w postaci długopisu (obowiązkowego na sprawdzianach). Pani Rektor została – w podziękowaniu – obdarowana przez uczniów kwiatami.

Uroczystość zakończył wykładem inauguracyjnym prof. Dariusz Kajewski (Instytut Fizyki) na temat wykorzystania nowoczesnych technologii i materiałów w naszym życiu.

Po uroczystości goście uniwersyteccy podkreślili wysoki poziom organizacji wydarzenia – z jednej strony, a z drugiej – wyjątkową piękną oprawę w postaci przeprowadzenia go  w Domu Kultury Chwałowice.

O otwarciu klasy uniwerysteckiej napisały lokalne media:

Portal Rybnik com pl

Gazeta Rybnicka

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach