W IV Liceum Ogólnokształcącym nadal trwa realizacja  projektu: "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 roku- Pamiętamy!". W dniach 18 października - 2 listopada odbyły się w naszej szkole projekcje filmu dokumentalnego, którego celem jest przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Bazując na relacjach ofiar mieliśmy możliwość analizy metod działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Nauczyciele naszej szkoły wzbogacili projekcję filmu opowieściami dotyczącymi tamtych czasów nie tylko w kontekście politycznym, ale także kulturowym oraz społecznym. Uczniowie zaś chętnie dzielili się wspomnieniami swoich rodziców i dziadków.


 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

  „Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich”

 

Wszyscy uczestnicy konkursu tworzą wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika. W swojej pracy wykorzystują relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z  okresu stanu wojennego.

Kryteria oceny prac będą następujące:

  •      obecność realiów wskazanego okresu historycznego,
  •      odpowiednia forma wypowiedzi,
  •      poprawność języka z zachowaniem, w razie potrzeby, indywidualnych cech stylu rozmówcy.

Prace do 4 listopada należy składać w wersji papierowej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) do p. Aleksandry Hadzińskiej-Wyrobek oraz w wersji elektronicznej przesłać na adres: aleksandra.wyrobek@ivlorybnik.pl.

Wersja elektroniczna na  pierwszej stronie pracy (tzw. strona tytułowa) powinna zawierać:

- imię i nazwisko autora,

- pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza autor,

- imię i nazwisko opiekuna.

Brak  jednej z wersji eliminuje pracę z postępowania konkursowego.

pdf
plik pdf - 253 KB

Wydrukuj, następnie wpisz swoje imię i nazwisko i przekaż nauczycielowi.

pdf
plik pdf - 424.9 KB

Wydrukuj i uzupełnij potrzebne informacje i podpisy. Następnie przynieś do szkoły! 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach