WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

  „Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich”

 

Wszyscy uczestnicy konkursu tworzą wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika. W swojej pracy wykorzystują relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z  okresu stanu wojennego.

Kryteria oceny prac będą następujące:

  •      obecność realiów wskazanego okresu historycznego,
  •      odpowiednia forma wypowiedzi,
  •      poprawność języka z zachowaniem, w razie potrzeby, indywidualnych cech stylu rozmówcy.

Prace do 4 listopada należy składać w wersji papierowej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) do p. Aleksandry Hadzińskiej-Wyrobek oraz w wersji elektronicznej przesłać na adres: aleksandra.wyrobek@ivlorybnik.pl.

Wersja elektroniczna na  pierwszej stronie pracy (tzw. strona tytułowa) powinna zawierać:

- imię i nazwisko autora,

- pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza autor,

- imię i nazwisko opiekuna.

Brak  jednej z wersji eliminuje pracę z postępowania konkursowego.

pdf
plik pdf - 253 KB

Wydrukuj, następnie wpisz swoje imię i nazwisko i przekaż nauczycielowi.

pdf
plik pdf - 424.9 KB

Wydrukuj i uzupełnij potrzebne informacje i podpisy. Następnie przynieś do szkoły! 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach