Ósmoklasisto!

Proponujemy Ci jedną z pięciu klas, które powstaną w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Klasa 1A język angielski, biologia, chemia język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia
Klasa 1B język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1C język angielski, biologia, chemia język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia
Klasa 1D język angielski, historia, geografia język polski, język obcy, matematyka, geografia lub historia
Klasa 1E język polski, język angielski, historia język polski, język angielski, matematyka, historia

 

Jakich uczymy języków?

Język angielski rozszerzony - dwa poziomy zaawansowania w każdej klasie!

Język niemiecki podstawowy - klasa 1A, 1C, 1D - dwa poziomy zaawansowania

Język francuski podstawowy - klasa 1B i 1E - dwa poziomy zaawanasowania

 

Terminy, daty, harmonogramy, czyli jak nie przegapić rekrutacji i dostać się do Kopernika...

Termin

Działanie

16.05. – 20.06.2022 r.

godz. 15:00

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

24.06 – 13.07.2022 r.

godz. 15:00

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

20 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

od 21.07 – 28.07.2022 r.
godz. 15:00

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

do 05.08.2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminach wymienionych w ww. ustawie

 

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

pdf
plik pdf - 5.2 MB

Ulotkę z informacjami dotyczącymi rekrutacji możesz otrzymać w sekretariacie szkoły. 

pdf
plik pdf - 349.7 KB

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2022 /2023 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach