pdf
plik pdf - 592.3 KB

 

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii.

pdf
plik pdf - 674.4 KB

Opis zasad dotyczących przestrzegania procedur związanych z powrotem uczniów do szkół. 

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla uczniów!
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach