Ósmoklasisto!

Proponujemy Ci dwie klasy, które powstaną w naszej szkole w roku szkolnym 2024/2025:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Klasa 1A język angielski, biologia, chemia język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia
Klasa 1B język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Jakich uczymy języków?

Język angielski rozszerzony

Język niemiecki podstawowy

 

Terminy, daty, harmonogramy, czyli jak nie przegapić rekrutacji i dostać się do Kopernika...

Termin

Działanie

13.05. – 17.06.2024 r.

godz. 15:00

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

21.06 – 05.07.2024 r.

godz. 15:00

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

od 12.07 – 18.07.2024 r.
godz. 15:00

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipca 2024 r.
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

do 23.07.2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminach wymienionych w ww. ustawie

 

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

pdf
plik pdf - 405.9 KB

Rok szkolny 2024/2025

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach