Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 16.30 

Wtorek 7.30 - 15.30*

Środa 7.30 - 15.30*

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.30*

* Istniej możliwość wypożyczenia książek do godz. 17.30 - proszę się zgłosić do sekretariatu.

Katalog online - znajdź i zarezerwuj książkę!

Historia szkolnej biblioteki

IV LO im. Mikołaja Kopernika powstało 1 września 1990 roku i przez pierwszy rok mieściło się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Różańskiego w Rybniku. Początkowo nie miało własnej biblioteki, a uczniowie liceum korzystali ze zbiorów biblioteki tamtejszej szkoły podstawowej. Natomiast nowy rok szkolny 1991/1992 uczniowie IV LO rozpoczęli już w murach obecnej szkoły przy ul. 1 Maja w Chwałowicach. Tu działała już biblioteka Zasadniczej Szkoły Górniczej (będącej w toku wygaszania), która od 1 września 1991 roku stała się także biblioteką IV LO.
 
Biblioteka ta mieściła się na pierwszym piętrze w sali nr 4 (obecnie są to sale nr 4 i 5), a zbiory jej liczyły ok. 13 tysięcy książek. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej tej biblioteki figuruje pod datą: 12 września 1961 roku i został dokonany przez panią Krystynę Bieniek – pierwszą bibliotekarkę.
 
Wkrótce okazało się, że z powodu przybywających nowych roczników do liceum brakuje sal lekcyjnych i dlatego biblioteka została we wrześniu 1993 roku przeniesiona do dawnej harcówki, dziś już nieistniejącej, która stała w miejscu obecnego skweru-Ronda Kopernika. Nasi absolwenci z ostatnich lat XX i początków XXI wieku z pewnością pamiętają jej specyficzną atmosferę i „zapach”. Z konieczności także wiele lekcji języka angielskiego i religii odbywało się w tej starej bibliotece. Jednak dzięki determinacji Pana Dyrektora Mariana Groborza i przychylności władz miasta Rybnika udało się zrealizować projekt rozbudowy szkoły, która w roku szkolnym 2003/2004 zyskała nową salę biologiczną (nr 10) oraz nową, obecną siedzibę biblioteki na drugim piętrze. Od tego roku biblioteka zyskała także nowe komputery oraz dostęp do internetu, a pracująca w szkole od 1998 roku bibliotekarka pani Małgorzata Szołtysek rozpoczęła proces komputeryzacji zbiorów.
 
Obecnie zbiory biblioteczne liczą ponad 11 tysięcy książek, kilkaset płyt DVD i kilkanaście tytułów prenumerowanych czasopism. Wiele książek z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ze względu na słabej jakości papier stosowany w tych latach, a także, w bardzo wielu przypadkach, nieaktualne treści, zostało już wybrakowanych. Każdego roku pozyskujemy od kilkudziesięciu do kilkuset nowych tytułów.

Ciekawostki biblioteczne - przeczytaj tutaj!

Bibliotekarze

pdf
plik pdf - 288.5 KB
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach