pdf
plik pdf - 17.5 MB

Zmiany w statucie zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2023/2024 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
plik pdf - 2.5 MB

Rozdziały I - III - Postanowienia ogólne - Cele i zadania szkoły - Bezpieczeństwo

pdf
plik pdf - 2.2 MB

Rozdziały IV - V - Pomoc psychologiczna - Organizacja współpracy

pdf
plik pdf - 2.2 MB

Rozdział VI - Organy szkoły

pdf
plik pdf - 3.8 MB

Rozdział VII - Organizacja szkoły

pdf
plik pdf - 2.4 MB

Rozdział VIII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

pdf
plik pdf - 2.1 MB

Rozdział IX - Uczniowie szkoły

pdf
plik pdf - 6.3 MB

Rozdział X - XI - Szczególne warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania - Postanowienia końcowe

pdf
plik pdf - 652.9 KB

Koncepcja obowiązuje w latach 2022 - 2027

pdf
plik pdf - 642.5 KB

Obowiązuje od 1 września 2023 r. 

pdf
plik pdf - 556.7 KB

Obowiązuje od 1 września 2023 r. 

pdf
plik pdf - 251.5 KB

Obowiązuje od 1 września 2023 r. 

pdf
plik pdf - 291.8 KB

Obowiązuje od 1 września 2018 r.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach