pdf
761480

Obowiązuje od 6 listopada 2019 r.

pdf
302321

Rozdziały I - III - Postanowienia ogólne - Cele i zadania szkoły - Bezpieczeństwo

pdf
309107

Rozdziały IV - V - Pomoc psychologiczna - Organizacja współpracy

pdf
280099

Rozdział VI - Organy szkoły

pdf
313525

Rozdział VII - Organizacja szkoły

pdf
286556

Rozdział VIII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

pdf
285917

Rozdział IX - Uczniowie szkoły

pdf
317121

Rozdział X - XI - Szczególne warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania - Postanowienia końcowe

pdf
438415

Koncepcja obowiązuje w latach 2017 - 2022

pdf
298462

Obowiązuje od 1 września 2020 r. 

pdf
459728

Obowiązuje od 1 września 2020 r. 

pdf
246360

Obowiązuje od 1 września 2020 r. 

pdf
298796

Obowiązuje od 1 września 2018 r.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach