pdf
plik pdf - 325 KB

Zmiany w statucie zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2021/2022 z dnia 29 września 2021 r.

pdf
plik pdf - 2.7 MB

Rozdziały I - III - Postanowienia ogólne - Cele i zadania szkoły - Bezpieczeństwo

pdf
plik pdf - 2 MB

Rozdziały IV - V - Pomoc psychologiczna - Organizacja współpracy

pdf
plik pdf - 2.1 MB

Rozdział VI - Organy szkoły

pdf
plik pdf - 3 MB

Rozdział VII - Organizacja szkoły

pdf
plik pdf - 2.3 MB

Rozdział VIII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

pdf
plik pdf - 2.3 MB

Rozdział IX - Uczniowie szkoły

pdf
plik pdf - 6.3 MB

Rozdział X - XI - Szczególne warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania - Postanowienia końcowe

pdf
plik pdf - 428.1 KB

Koncepcja obowiązuje w latach 2017 - 2022

pdf
plik pdf - 692.4 KB

Obowiązuje od 1 września 2021 r. 

pdf
plik pdf - 467.6 KB

Obowiązuje od 1 września 2021 r. 

pdf
plik pdf - 240.6 KB

Obowiązuje od 1 września 2021 r. 

pdf
plik pdf - 291.8 KB

Obowiązuje od 1 września 2018 r.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach